Registrace v 60 GHz, 5,8 GHz a 5,2 GHz

Na tomto Portálu registrují uživatelé kmitočtů v pásmu 57–66 GHz, 5,8 GHz a 5,2 GHz pevně instalované venkovní rádiové Stanice (bod-bod, bod-více bodů) a stanice RLAN. Podmínky využívání kmitočtů upravuje všeobecné oprávnění VO-R/12.


Pro podrobnější informace využijte "Návod pro uživatele portálu RLAN" nebo krátké instruktážní video. Níže je uvedeno několik základních nebo důležitých informací k využívání portálu RLAN.


AKTUALIZACE portálu RLAN: Od 8. března 2023 - některá další zlepšení, mimo jiné:

  • Duplicitní MAC adresa: při zadávání MAC adresy bude uživatel v případě duplicity upozorněn. Duplicity jsou hledány mezi stanicemi ve stavu "aktivní".
  • Notifikace: uživatelé budou na změny a úpravy upozorňováni prostřednictvím notifikací na webu portálu RLAN.

INFORMACE K VYUŽÍVÁNÍ PORTÁLU:

Od data registrace Stanice, posledního obnovení či úpravy údajů je záznam platný 18 měsíců. Provozovatelé Stanic jsou automaticky upozorněni na potřebu  obnovení záznamu e-mailem, a to s půlročním předstihem. Prodlužování platnosti stanic je možné přes notifikační odkaz rozesílaný e-mailem anebo kdykoliv hromadněji: klikněte (po přihlášení) na Profil uživatele a stanic, a zaškrtněte u stanic určených k prodloužení na checkbox (vlevo).

Kontaktní email, ze kterého jsou zároveň odesílána upozornění na expirující stanice: 60ghz@ctu.cz


API pro portál RLAN:

Rozhraní API je možné testovat na stránkách Testování API | ČTÚ RLAN (ctu.cz), kde nalezne i uživatelskou příručku k použití API. V testovacím prostředí je možné testovat všechny funkcionality portálu RLAN. 

Přístup na produkční prostředí prostřednictvím API je podmíněn otestováním několika povinných funkcionalit (viz uživatelská příručka) a zasláním Žádosti o povolení přístupu uživatele do portálu RLAN prostřednictvím API.


Import, export a MAC: Kromě manuálního zadávání stanic včetně MAC adres lze použít také XLS import stanic pro všechna pásma (šablona XLSX je zde). Počet stanic v jedné dávce je omezen na 100.

Počet Stanic, které čekají na vyřešení koordinace nebo na publikaci (stav označen Čeká), je aktuálně omezen na 110 (na jednoho uživatele).


V souvislosti se zpracováním osobních údajů bylo pro tento Portál zpracováno Vyhodnocení zpracování osobních údajů pro registrační Portál 60 GHz a Vyhodnocení zpracování osobních údajů pro pásma 5,2 GHz a 5,8 GHz.